เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมบ้านบุญ

2557

2557.07.09 ปฐมโอวาท ถอยออก
30:45 get_app
2557.07.09 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
37:21 get_app
2557.07.10 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
22:51 get_app
2557.07.10 นำเดินจงกรมภาวนาช่วงเช้า
6:52 get_app
2557.07.10 ไขปัญหาธรรม
1:12:23 get_app
2557.07.10 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
15:30 get_app
2557.07.10 ของจริง ไม่อิงพากย์
45:55 get_app
2557.07.11 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
32:27 get_app
2557.07.11 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า
7:26 get_app
2557.07.11 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย
20:18 get_app
2557.07.11 ไขปัญหาธรรม
1:10:45 get_app
2557.07.11 ท้าพิสูจน์
1:06:06 get_app
2557.07.12 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
22:56 get_app
2557.07.12 Guided Meditation
12:54 get_app
2557.07.12 ไขปัญหาธรรม
1:16:25 get_app
2557.07.12 หน้าที่ต่อชีวิต
1:03:27 get_app
2557.07.13 พิธีขอขมา+ปัจฉิมโอวาท+สมาทานศีล ๕
24:04 get_app