เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมบ้านบุญ

2559

2559.07.13 ปฐมโอวาท
38:04 get_app
2559.07.13 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
23:18 get_app
2559.07.13 สามที่สุด
25:56 get_app
2559.07.14 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
47:28 get_app
2559.07.14 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
15:04 get_app
2559.07.14 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า
9:09 get_app
2559.07.14 ไขปัญหาธรรม
1:05:35 get_app
2559.07.14 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
16:39 get_app
2559.07.14 ปัญญาเรื่องสุข
47:34 get_app
2559.07.15 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
28:06 get_app
2559.07.15 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
12:12 get_app
2559.07.15 นำจงกรมภาวนาช่วงเช้า
4:58 get_app
2559.07.15 ไขปัญหาธรรม
43:11 get_app
2559.07.15 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
12:24 get_app
2559.07.15 คุณธรรมยิ่งยวด
54:52 get_app
2559.07.16 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
18:24 get_app
2559.07.16 ไขปัญหาธรรม
1:10:06 get_app
2559.07.16 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
11:28 get_app
2559.07.16 หัวใจภาวนา
54:55 get_app
2559.07.16 ไขปัญหาธรรมช่วงค่ำ
50:04 get_app
2559.07.17 ทำให้ตรง
5:30 get_app