เลือกชมตามปี

ปฏิบัติธรรมบ้านบุญ

2558

2558.07.22 ปฐมโอวาท ทำเองด้วยกัน
42:52 get_app
2558.07.23 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
34:46 get_app
2558.07.23 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้า
22:22 get_app
2558.07.23 นำจงกรมภาวนา
7:27 get_app
2558.07.23 โอวาทก่อนฉัน
2:15 get_app
2558.07.23 ไขปัญหาธรรม
1:02:42 get_app
2558.07.23 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
16:23 get_app
2558.07.23 จรมา ให้จรไป
51:03 get_app
2558.07.24 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
23:18 get_app
2558.07.24 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย
17:24 get_app
2558.07.24 นำจงกรมภาวนา
6:44 get_app
2558.07.24 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยท่านน้อย_
43:36 get_app
2558.07.24 ไขปัญหาธรรม
1:19:12 get_app
2558.07.24 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
13:09 get_app
2558.07.24 อิสระจากความคิด
46:19 get_app
2558.07.25 นำสมาธิภาวนาช่วงสาย
14:31 get_app
2558.07.25 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
17:16 get_app
2558.07.25 นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย
14:08 get_app
2558.07.25 ไขปัญหาธรรม
51:52 get_app
2558.07.25 ไขปัญหาธรรมช่วงค่ำ
1:21:25 get_app
2558.07.25 นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ
12:44 get_app
2558.07.25 พลังให้สมดุล
55:20 get_app
2558.07.26 นำสมาธิภาวนาช่วงเช้ามืด
19:11 get_app
2558.07.26 โอวาทก่อนกลับ อธิษฐานที่พอดี
15:03 get_app