เลือกชมตามปี

บ้านบุญวันอาทิตย์

2559

2559.01.03 นำสมาธิภาวนา
14:09 get_app
2559.01.03 ปณิธานบนฐานเก่า
35:44 get_app
2559.01.17 นำสมาธิภาวนา
17:48 get_app
2559.01.17 ศิษย์ปลอดภัย
42:43 get_app
2559.02.07 นำสมาธิภาวนา
15:27 get_app
2559.02.07 สำนึกถูก ปลูกปัญญา
49:08 get_app
2559.02.21 นำสมาธิภาวนา
18:36 get_app
2559.02.21 ควรแก่คารวะ
44:53 get_app
2559.03.06 นำสมาธิภาวนา
26:21 get_app
2559.03.06 ชีวิต ทุกขะ
46:48 get_app
2559.03.20 นำสมาธิภาวนา
18:53 get_app
2559.03.20 ศีลคือฝึกตน
43:10 get_app
2559.04.03 นำสมาธิภาวนา
17:15 get_app
2559.04.03 แน่-ไม่แน่
46:29 get_app
2559.05.01 นำสมาธิภาวนา
13:32 get_app
2559.05.01 งานชีวิต
41:54 get_app
2559.05.15 นำสมาธิภาวนา
18:33 get_app
2559.05.15 หลักมั่นคง
45:15 get_app
2559.06.05 นำสมาธิภาวนา
13:11 get_app
2559.06.05 ศีลธรรมจากปัญญา
40:03 get_app
2559.06.19 นำสมาธิภาวนา
14:58 get_app
2559.06.19 ชีวิตที่ดีขึ้น
43:06 get_app
2559.07.03 นำสมาธิภาวนา
20:14 get_app
2559.07.03 พัฒนาที่สมบูรณ์
45:53 get_app
2559.07.17 นำสมาธิภาวนา
17:12 get_app
2559.07.17 ธรรมจักร
40:59 get_app
2559.08.07 นำสมาธิภาวนา
14:57 get_app
2559.08.07 ทรงใจ
41:14 get_app
2559.08.21 นำสมาธิภาวนา
16:13 get_app
2559.08.21 คิดเร้ากุศล
45:11 get_app
2559.09.04 นำสมาธิภาวนา
17:17 get_app
2559.09.04 ไม่ดี ไม่ด้อย ไม่เปรียบ ไม่เทียบ
44:28 get_app
2559.09.18 นำสมาธิภาวนา
13:51 get_app
2559.09.18 งมงายหลายมิติ
43:57 get_app
2559.10.02 นำสมาธิภาวนา
18:18 get_app
2559.10.02 เท่าทันปัจจุบัน
44:42 get_app
2559.10.16 นำสมาธิภาวนา
34:40 get_app
2559.10.16 ศึกษาความเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยน
42:57 get_app
2559.11.20 นำสมาธิภาวนา
16:37 get_app
2559.11.20 ระวัง เรา เขา
50:57 get_app
2559.12.04 นำสมาธิภาวนา
17:03 get_app
2559.12.04 ผู้นำชีวิต
42:56 get_app