'การจัดการกับความกังวลและความกลัว' ณ​​ โรงเรียนปัญญาเด่น


ธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 16.00-17.00 น.
โรงเรียนปัญญาเด่น เชียงใหม่

ธรรมบรรยายภาษาอังกฤษและภาษาไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053 426 618