ธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ ดิ อิสสระ ลาดพร้าว


บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 
ขอเชิญร่วมฟังการแสดงธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร 
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 ตึก ดิ อิสสระ ลาดพร้าว 
ระหว่างซอย 12 – 14 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
ในวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2548
ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป

(เนื่องจากที่จอดรถในอาคารมีจำนวนจำกัด ขอความกรุณาจอดรถได้ที่ห้างบิ๊กซี ฝั่งตรงข้ามอาคาร ดิ อิสสระ ลาดพร้าว)

กำหนดการ:
16.00 น. เชิญลงทะเบียน
17.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
17.30 น. บรรยายธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 
บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ โทร. 02-308-2020 ต่อ 561
สำหรับเจ้าของร่วม ดิ อิสสระ ลาดพร้าวและผู้พักอาศัย กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: โทร. 02-938-5600