'การจัดการกับอารมณ์' ณ​ โรงเรียนปัญญาเด่น


"การจัดการกับอารมณ์" ธรรมบรรยายภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยพระอาจารย์ชยสาโร 

วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.30-15.45 น. 
ณ ศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนปัญญาเด่น เชียงใหม่ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-426-618