พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายแด่ พระคุณเจ้า หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต


ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายแด่ พระคุณเจ้า หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต (จันทรสมบูรณ์) และรับฟังพระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโรณ ศาลาจุนโท (ศาลาเอนกประสงค์) วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

กำหนดการ
๑๘.๓๐ น. ทำวัตรเย็น
๑๙.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรม
๒๐.๐๐ น. แสดงธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร

สอบถามข้อมูล: กองอำนวยการ-กองเลขานุการ 
โทร. ๐๖๑ ๕๕๘ ๐๕๕๕