“รมณีย์ที่เรา” ณ บริเวณเกาะลอย สวนลุมพินี กรุงเทพฯ


ร่วมค้นหาความหมายของคำว่า “รมณีย์ที่เรา” ในวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ บริเวณเกาะลอย สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

กำหนดการ
๑๕.๐๐ - ๑๕.๔๕ น. ลงทะเบียน พร้อมชมมินิคอนเสิร์ต โดย เป้ สีน้ำ
๑๕.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. พิธีเปิด
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ปาฐกถาธรรมพิเศษ โดย พระอาจารย์ชยสาโร 
๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. เดินออกกำลังใจ (เดินเจริญสติ) นำเดินโดย พระอาจารย์ชยสาโร และพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. ร่วมปลูกต้นไม้ ณ สวนสาลวัน นำปลูกโดย พระอาจารย์ชยสาโร และพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ goo.gl/ugv32z