ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ร่วมกับ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ร่วมกับ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนพุทธษศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมนั่งสมาธิภาวนาและรับฟังธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๔๕ - ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๙ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๗.๐๐ น. 


รับจำนวนจำกัด ผู้สนใจกรุณาลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzVLloHKmL_DqQYUvHgCqMI4S2WvgbvTHSwAYnOzZc_jCmsQ/viewform?fbzx=-7507479530768283000