ธรรมเทศนาภาษาไทยและอังกฤษ ณ​โรงเรียนปัญญาเด่น


ธรรมบรรยายภาษาไทยและอังกฤษ โดยพระอาจารย์ชยสาโร
วัน/เวลา: วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 16.00-17.30 น.
สถานที่: โรงเรียนปัญญาเด่น จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-426-618