ประกาศ: งดปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓


ประกาศ: 

เพื่อเป็นการร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
ของดปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์  ตั้งแต่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

ขออภัยที่แจ้งให้ทราบอย่างกระทันหันมา ณ ที่นี้ และขอบคุณในการช่วยแจ้งต่อให้ทราบโดยทั่วกัน


Announcement:

In line with the efforts to prevent the spreading of COVID-19, the Sunday Retreat at Baan Boon will be cancelled until further notice, starting from 15th March 2020 onwards. Any changes in future schedule will be further announced.

Sorry for this short notice, and thank you for your kind spreading the words to those concerned.