ปี ๒๕๕๗ โอวาทโอกาสอื่นๆ

ปี ๒๕๕๖ ปฏิบัติธรรมครู

ปี ๒๕๕๖ อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป

ปี ๒๕๕๖ โอวาทโอกาสอื่นๆ

ปี ๒๕๕๕ โอวาทโอกาสอื่นๆ

ตื่นรู้
สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก