• เสียงและวิดีโอธรรมะ
  • หนังสือธรรมะ

Dhamma Discourse Disc 1/6

ปี ๒๕๖๐ อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป

ปี ๒๕๕๙ อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป

ปี ๒๕๕๘ อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป

ปี ๒๕๕๘ โอวาทโอกาสอื่นๆ

ปี ๒๕๕๗ ปฏิบัติธรรมครู

ปี ๒๕๕๗ อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป