มาลัยลายมือ

ออกวันที่: 2559.07.01
ภาษา: ไทย

‘มาลัยลายมือ’ คือหนังสือที่รวบรวมคำสอนสั้นๆ ที่อาตมาเขียนไว้เพื่อเผยแผ่ธรรมะแก่ผู้มีจิตศรัทธาในต่างประเทศ พร้อมด้วยบทแปลภาษาไทย โดยพระอาจารย์ภูวดล ปิยสีโล หนังสือนี้จัดพิมพ์ในโอกาสอันเป็นสิริมงคล คือการมีอายุครบ ๕ รอบของคุณบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท์ หรือครูอ้อน ในวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นี้

อาตมาขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของผู้มีส่วนร่วมในการพิมพ์หนังสือเป็นธรรมทานครั้งนี้ และขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองรักษาครูอ้อน ให้มีความเจริญงอกงามในทาน ศีล และภาวนา ให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป ตลอดกาลนานเทอญ

พระอาจารย์ชยสาโร