๖ พระสูตร

ออกวันที่: 2556.05.31
ภาษา: ไทย
พระอาจารย์ชยสาโรเมตตาเขียนขยายความพระสูตรในสำนวนที่อ่านง่าย ท่านที่สนใจพระสูตรสามารถอ่านเนื้อหาภายในเล่มนี้ อย่างไรก็ดี ผู้อ่านสามารถค้นคว้าเนื้อหาพระสูตรเพิ่มเติมจากพระไตรปิฎกเล่ม 22 ด้วยอีกทางหนึ่ง