เพื่อระลึก

ออกวันที่: 2558.04.01
ภาษา: ไทย
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ คุณยายทอสี สวัสดิ์-ชูโต ได้กราบเรียนปรึกษาพระอาจารย์ชยสาโร ที่จะมอบที่ดินที่บ้านหนองน้อยจำนวน ๘๒ ไร่ เพื่อสร้างประโยชน์ในการพัฒนามนุษย์ในวิถีพุทธ ทั้งการศึกษาวิถีพุทธ การปฏิบัติธรรม และการทำกิจกรรมในภาคปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ปกครองและครูโรงเรียนทอสี พระอาจารย์ชยสาโรจึงแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการก่อพระเจดีย์ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อระลึกถึงสิ่งสูงสุด คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์