ถ้วยธรรม ๓ ใบ

ออกวันที่: 2557.08.17
ภาษา: ไทย

รวมธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ชยสาโรจาก 3 วาระ ได้แก่ 
  1. ความมหัศจรรย์ของจิตเป็นกลาง
    ธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร เทศน์ ณ บ้านคุณนงนาถ เพ็ญชาติ เมื่อ 17 สิงหาคม 2546

  2. Grow old : Grow up
    ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร บ้านซอยระนอง 2 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2545

  3. เรื่องสักแต่ว่า
    ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556