เรื่องเรือง เรื่องโรย

ออกวันที่: 2556.12.01
ภาษา: ไทย

หนังสือเล่มนี้ถอดความจากธรรมเทศนา "เรื่องเรือง เรื่องโรย" ที่พระอาจารย์ชยสาโรเมตตาแสดงไว้ ณ มูลนิธิมายาโคตมี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556