เรื่องท่านเล่า

ออกวันที่: 2555.06.01
ภาษา: ไทย
หนังสือรวมนิทานและเรื่องราวหลากรสชาติที่พระอาจารย์ชยสาโรเมตตาเล่าไว้ เรียบเรียงโดย ศรีวรา อิสสระ