อะไรนะ?

ออกวันที่: 2555.12.01
ภาษา: ไทย
หนังสือรวบรวมเนื้อหาการเทศน์ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2548 ที่เกี่ยวกับการสื่อสารทางวาจาสามเรื่อง คือ พูดจาชอบ หรือ ชอบพูดจา, ติดสัญญาณป้องกันโอษฐภัย และ งามวาจามาจากการปฏิบัติ