สบาย สบาย สไตล์พุทธ

ออกวันที่: 2555.05.01
ภาษา: ไทย
ธรรมเทศนาที่พระอาจารย์ชยสาโรแสดงแก่ญาติโยมที่จังหวัดจันทบุรี พิมพ์ครั้งแรกในหนังสือรวมธรรมเทศนาเรื่อง "ใกล้ตัว" การพิมพ์ครั้งนี้จัดทำเป็นเรื่องเดี่ยว แยกเล่ม โดยสาระเหมือนเดิม