• ชุด/อัลบั้ม
  • ธรรมบรรยาย

ปี ๒๕๕๗ อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป

2557.01.06 ยากันเมา (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 28:43  
2557.01.06 ยากันเมา (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 29:48  
2557.01.13 ความยุติธรรม (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 31:34  
2557.01.13 ความยุติธรรม (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 32:20  
2557.02.05 ด่วนปรุง ด่วนสรุป (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 32:23  
2557.02.05 ด่วนปรุง ด่วนสรุป (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 33:07  
2557.02.12 คิดผิด (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 30:02  
2557.02.12 คิดผิด (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 30:41  
2557.02.26 อิสระภายใน (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 32:23  
2557.02.26 อิสระภายใน (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 33:07  
2557.03.05 อิสระในคอก (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 27:19  
2557.03.05 อิสระในคอก (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 28:03  
2557.05.09 ทั้งเก่าทั้งใหม่ (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 57:03  
2557.05.09 ทั้งเก่าทั้งใหม่ (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 57:40  
2557.06.18 อาบใจ (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 37:54  
2557.06.18 อาบใจ (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 38:32  
2557.06.26 เป็นที่รัก (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 38:20  
2557.06.26 เป็นที่รัก (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 39:06  
2557.07.02 ธรรมของคนดี (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 39:53  
2557.07.02 ธรรมของคนดี (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 40:25  
2557.07.09 ศิษย์มีครู (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 43:24  
2557.07.09 ศิษย์มีครู (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 44:10  
2557.07.16 นำนอนสมาธิภาวนา (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 04:19  
2557.07.16 นำนอนสมาธิภาวนา (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 04:55  
2557.07.16 อธรรมจักร (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 39:46  
2557.07.16 อธรรมจักร (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 40:33  
2557.07.30 สำนึกไม่สามัญ (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 33:20  
2557.07.30 สำนึกไม่สามัญ (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป 2557 33:52  
2557.08.13 ท่านอาจารย์สุเมโธ (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 38:28  
2557.08.13 ท่านอาจารย์สุเมโธ (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 38:58  
2557.08.28 ไม่รับเชิญ (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 36:51  
2557.08.28 ไม่รับเชิญ (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 37:27  
2557.09.03 Tipping Point (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 36:35  
2557.09.03 Tipping Point (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 37:05  
2557.09.10 ไม่เบียดเบียนคือปราชญ์ (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 31:39  
2557.09.10 ไม่เบียดเบียนคือปราชญ์ (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 32:12  
2557.09.17 ความสุขต่างระดับ (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 34:20  
2557.09.17 ความสุขต่างระดับ (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 34:55  
2557.09.27 ชมสวนเพียร (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 37:39  
2557.09.27 ชมสวนเพียร (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 38:10  
2557.12.03 ส้วมเป็นห้องเรียน (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 26:56  
2557.12.03 ส้วมเป็นห้องเรียน (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 27:32  
2557.12.10 อำนาจ (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป 2557 35:31  
2557.12.10 อำนาจ (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 36:06  
2557.12.17 ชุมชนยั่งยืน (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 34:17  
2557.12.17 ชุมชนยั่งยืน (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 34:51  
2557.12.24 ซานตาคลอส (เสียง) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 33:35  
2557.12.24 ซานตาคลอส (วิดีโอ) อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ๒๕๕๗ 34:11