กองทุนสื่อธรรมะ มูลนิธิปัญญาประทีป


หนังสือธรรมะ เสียงและวิดีโอธรรมเทศนาในเว็บไซต์นี้ จัดไว้เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานสำหรับผู้ที่สนใจ ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ตัดตอน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแผ่เพื่อจำหน่าย หากท่านใดประสงค์จะจัดแจกหนังสือหรือซีดีคำสอนเป็นธรรมทาน กรุณาติดต่อขออนุญาตจากมูลนิธิปัญญาประทีปหรือโรงเรียนทอสี หากต้องการขอรับหนังสือหรือซีดีธรรมะ 


โปรดติดต่อ: กองทุนสื่อธรรมะ มูลนิธิปัญญาประทีป

โทรศัพท์ : 02-713-3674
อีเมล : dhamma@panyaprateep.org

*กรุณาโทรติดต่อสอบถามและนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางมารับสื่อธรรมะ ท่านสามารถเข้ารับสื่อธรรมะได้ในวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.