พระอาจารย์ชยสาโร


พระอาจารย์ชยสาโร 
(ฌอน ชิเวอร์ตัน Shaun Chiverton) 

พ.ศ. ๒๕๐๑ เกิดที่เกาะ Isle of Wight ประเทศอังกฤษ 

พ.ศ.๒๕๒๑ รับศีล ๘ เป็นปะขาว จำพรรษากับคณะพระอาจารย์สุเมโธที่ Oakenholt ประเทศอังกฤษ ออกพรรษาแล้วเดินทางไปประเทศไทยเพื่อฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชา ที่วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.๒๕๒๒ บวชเป็นสามเณร

พ.ศ.๒๕๒๓ ในวันที่ ๓ มิถุนายน อุปสมบทที่วัดหนองป่าพง โดยพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท) เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๙ รองเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ ๒๕๔๐-๒๕๔๕ เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ

พ.ศ. ๒๕๔๕-ปัจจุบัน ปลีกวิเวกที่ อาศรมชนะมาร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา